Thực hiện chính sách ưu đãi người có công: Năm năm, đình chỉ trợ cấp hơn 7.000 người

Báo cáo cho thấy đến nay cả nước xác nhận được trên 8,8 triệu người có công. Trong đó có khoảng 1,4 triệu người có công và thân nhân được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực người có công, từ năm 2008 đến 2013 đã phát hiện và đình chỉ trợ cấp của hơn 7.000 đối tượng không đủ điều kiện được hưởng. Trong đó riêng thương binh là hơn 4.000 người... Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho biết do chiến tranh kéo dài và phức tạp nên vẫn còn một số ít trường hợp chưa được xác nhận và giải quyết chế độ.

TLL (Theo VOV)