Sao Việt tự khai cát-xê khủng

Sao Việt tự khai cát-xê khủng

Theo tiết lộ từ chính các sao Việt thì mức cát-xê của họ có khi lên tới gần nửa tỷ đồng cho một lần biểu diễn.