Eximbank thừa nhận bị ảnh hưởng sự cố tiền gửi 'bốc hơi'

Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018. Ngân hàng này thừa nhận, năm qua hoạt động của Eximbank đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử phát triển.

Kết thúc năm 2018, tổng tài sản của Eximbank đạt 152.652 tỷ đồng, hoàn thành 85,8% kế hoạch, tăng 2,2% so với năm 2017. Huy động vốn đạt 118.694 tỷ đồng, hoàn thành 80,2% kế hoạch, tăng 1,7% so với năm 2017.

Kết quả kinh doanh lợi nhuận trước thuế thực tế đạt 1.731 tỷ đồng. Tuy nhiên ngân hàng đã trích lập dự phòng trái phiếu VAMC và rủi ro tài chính hơn 900 tỷ nên lợi nhuận còn lại là 827 tỷ đồng.

Theo Eximbank, năm 2018 ngân hàng đã bị ảnh hưởng của sự việc tiền gửi “bốc hơi” dẫn đến sự biến động của nguồn vốn huy động. Do đó, tăng trưởng tín dụng bị kiềm chế và chỉ tăng 2,7% so với năm 2017, trong đó dư nợ bán lẻ tăng trưởng 16%, cho vay bán buôn giảm 9,7%.

Bên cạnh việc sản phẩm truyền thống bị ảnh hưởng và tụt giảm, Eximbank cũng tăng cường tìm kiếm lợi nhuận từ các hoạt động thu ngoài tín dụng, như: đầu tư chứng khoán, kinh doanh ngoại tệ, bảo hiểm… để nâng tổng thu nhập. Trong đó, thu nhập từ dịch vụ tăng 4,8%, thu nhập từ kinh doanh ngoại hối tăng 18,1%.

Theo Eximbank, một số nội dung kiến nghị của Thanh tra NHNN đã thực hiện đến nay như: Thu hồi được trên 20 tỷ đồng tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trên tổng số tiền gần 81 tỷ đồng; Dự án trụ sở tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm (quận 1, TP.HCM), Eximbank đã ký hợp đồng dịch vụ thuê công ty Savills Việt Nam tư vấn và tìm nhà đầu tư cho dự án.

Về thoái vốn đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Eximbank đã hoàn tất việc thoái vốn từ tháng 01-2018.

Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và sẽ trình lên của Đại hội đồng cổ đông với mục tiêu tổng tài sản tăng 18,6%, đạt 181.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng 21% đạt 143.500 tỷ, dư nợ cấp tín dụng 115.570 tỷ, tăng 11%.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng mục tiêu dưới 2%. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế trích bổ sung dự phòng trái phiếu VAMC là 2.000 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 1.077 tỷ đồng, tăng 30%.

Về kế hoạch thù lao, kế hoạch năm 2019 tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất nhưng không thấp hơn 15 tỷ và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị là 7,5 tỷ, bằng năm 2018. Quỹ thù lao của Ban kiểm soát đề xuất là 8 tỷ đồng, bằng với năm 2018 nhưng chi phí hoạt động sẽ cắt giảm từ 650 triệu trình năm 2018 xuống còn 550 triệu đồng.

Eximbank thừa nhận bị ảnh hưởng sự cố tiền gửi 'bốc hơi'   ảnh 1
Lợi nhuận trước thuế của Eximbank điều chỉnh sau rủi ro tài chính - Nguồn: EIB.