Tiếp tục mở cửa để người nước ngoài đến với Việt Nam

Chiều 20-9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 37, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghe trình bày tờ trình và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết một trong những mục đích xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó, dự thảo luật đề xuất giao Chính phủ quyết định khu kinh tế ven biển được miễn thị thực nếu đáp ứng đủ các điều kiện: Có không gian riêng biệt, có ranh giới địa lý xác định, được cách biệt với lãnh thổ bên ngoài; có sân bay quốc tế; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế-xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật. Theo đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tán thành với dự thảo luật về việc bổ sung trường hợp được miễn thị thực có điều kiện đối với các khu kinh tế ven biển và giao Chính phủ quyết định; tán thành với việc bổ sung quy định trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử và giao Chính phủ quyết định danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử, danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử nhập cảnh, xuất cảnh…

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết bổ sung dự án luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Các quy định đáng chú ý

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có các quy định bổ sung đáng chú ý như:

- Quy định cấp thị thực theo danh sách đối với khách du lịch tàu biển và thành viên tàu quân sự nước ngoài đi theo chương trình hoạt động chính thức của chuyến thăm ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu thuyền neo đậu.

- Quy định các trường hợp được chuyển đổi mục đích thị thực (có giấy phép đầu tư, giấy phép lao động hoặc sống cùng thân nhân).

- Sửa đổi quy định nâng thời hạn tối đa của thẻ tạm trú lên 10 năm để khuyến khích nhà đầu tư chiến lược hoặc đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn được ưu tiên.