Tổng bí thư, Chủ tịch nước bổ nhiệm 9 Đại sứ Việt Nam

Tại buổi tiếp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm; nhấn mạnh đây là vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước bổ nhiệm 9 Đại sứ Việt Nam ảnh 1
Tổng bí thư, Chủ tịch nước tiếp các đại sứ, tổng lãnh sự nhiệm kỳ 2020-2023. Ảnh: TTXVN

Phân tích những thành tựu của đất nước sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay, đây là động lực, là chỗ dựa vững chắc cho triển khai công tác đối ngoại nói chung, trong đó có công tác của các cơ quan đại diện VN ở nước ngoài”.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các binh chủng đối ngoại cần tăng cường phối hợp, đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp: Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa… cả phương diện song phương và đa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện VN ở nước ngoài làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, hiểu đúng tình hình, dự báo triển vọng phát triển, đề xuất những vấn đề chiến lược xây dựng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đóng góp sắc bén vào việc xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đất công bỗng mất 1.000 m2 do lỗi đánh máy

Đất công bỗng mất 1.000 m2 do lỗi đánh máy

(PLO)- Công ty Điện lực Gia Lai làm các thủ tục trả lại đất xây dựng chi nhánh cho UBND tỉnh Gia Lai nhưng bị hụt 1.000 m2. Đơn vị giải thích sự cố này do nhầm lẫn trong thao tác đánh máy.