Tổng bí thư là người rất có uy tín trong Đảng, trong dân

Ngày 3-2, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đã thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới các Đại sứ, Đại biện, Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tại đây, ông Hoàng Bình Quân đã thông báo những nội dung chủ yếu của các văn kiện Đại hội và kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Tổng bí thư là người rất có uy tín trong Đảng, trong dân ảnh 1
 Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương thông báo kết quả Đại hội. Ảnh: VIẾT THỊNH

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cũng cho biết, công tác nhân sự được tiến hành công khai, dân chủ, chặt chẽ, khoa học.

“Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là các cán bộ tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp” - ông Quân thông tin.

Ông Quân cũng cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được tín nhiệm rất cao, gần như tuyệt đối tại Đại hội, Hội nghị Trung ương để bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

“Đây là thể hiện mong muốn của toàn Đảng, toàn dân ở Việt Nam, vì chúng tôi có một người đứng đầu rất có uy tín ở trong Đảng, ở trong dân”- ông Quân bày tỏ.

Tổng bí thư là người rất có uy tín trong Đảng, trong dân ảnh 2
Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi của các đại biểu. Ảnh: VIẾT THỊNH

Cũng theo ông Quân, Việt Nam đã nhận được 368 thư điện chúc mừng, trong đó có điện mừng của 167 chính Đảng Việt Nam có quan hệ.

Trong phần trả lời câu hỏi của các đại biểu, ông khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam không có mục tiêu, không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích vì sự hạnh phúc và cuộc sống ngày càng ấm no hơn của người dân Việt Nam.

“Trước mắt, dù chưa thật giàu về kinh tế nhưng phải nỗ lực làm sao đảm bảo được tiến bộ xã hội, công bằng xã hội, cố gắng làm sao như Thủ tướng chúng tôi đã nói, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của mình, kể cả kinh nghiệm thành công, kể cả kinh nghiệm không thành công của Việt Nam để bạn bè quốc tế tham khảo” - ông Hoàng Bình Quân cho biết.