Tổng thư ký LHQ gửi điện thăm hỏi Việt Nam

Trong bức điện, Tổng thư ký LHQ đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng, khẳng định LHQ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo để giúp Việt Nam sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.