TP.HCM công bố ranh khu 4,3 ha khu đô thị mới Thủ Thiêm

Chiều 14-8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã chủ trì cuộc họp báo về triển khai kế hoạch của UBND TP thực hiện Kết luận 1037/KL-TTCP ngày 26-6-2019 của Thanh tra Chính phủ về khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Một trong những nội dung quan trọng của cuộc họp báo là UBND TP sẽ báo cáo bản đồ ranh khu đất 4,39 ha thuộc một phần khu phố 1, phường Bình An, quận 2.

TP.HCM công bố ranh khu 4,3 ha khu đô thị mới Thủ Thiêm ảnh 1

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM, báo cáo tại cuộc họp báo. Ảnh: HOÀNG GIANG

Báo cáo tại cuộc họp báo, ông Từ Lương (Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM), cho biết TP đã xác định được ranh khu đất 4,3 ha thuộc một phần khu phố 1, phường Bình An, nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Từ Lương cho biết căn cứ được xác định trên các bản đồ sau:

1.   Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng 1/5000 khu đô thị mới Thủ Thiêm ghi ngày 12-6-1995 có đóng dấu của các đơn vị liên quan (Công ty Dịch vụ Phát triển Đô thị - UDESCO là đơn vị lập, Sở Xây dựng và kiến trúc sư trưởng thành phố cho thấy: Có một số lô đất, trong đó có phần diện tích khoảng 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An.

2.   Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (từ năm năm đến 10 năm) tỉ lệ 1/5000 ghi ngày 20-11-1995 có đóng dấu của các đơn vị liên quan như nêu trên nhưng không xác định một phần khu phố 1, phường Bình An thuộc phạm vi quy hoạch”.

3.   Bản đồ sử dụng đất đính kèm Quyết định 13585/KTST-QH ngày 16-9-1998 về phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo ông Từ Lương, nguyên tắc xác định ranh khu đất diện tích 4,39 ha là UBND TP đã căn cứ theo các bản đồ nêu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ theo hướng mở rộng trọn ô, trọn thửa đất nhằm đảm bảo diện tích tổng cộng ít nhất đạt được 4,3 ha và phù hợp các điều kiện hiện trạng tại thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lần đầu tiên.

Ông Từ Lương cũng cho biết sau khi lập bản đồ xác định ranh khu đất 4,39 ha, tháng 11-2018 UBND TP đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng để xin ý kiến chỉ đạo.

Sau đó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng đã có công văn hướng dẫn UBND TP lập bản đồ xác định ranh khu đất 4,39 ha.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, tháng 5-2019 chủ tịch UBND TP đã chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ về ranh giới khu đất 4,39 ha. Trên cơ sở thống nhất biên bản tại cuộc họp, UBND thành phố hoàn chỉnh bản đồ và  ban hành quyết định xác định ranh khu đất 4,39 ha, khu phố 1, phường Bình An, quận 2 (theo đó có 331 hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực này).