TP.HCM: Xử lý nghiêm tình trạng chạy trường vào lớp 1

Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị trường học tổ chức tuyển sinh cần đảm bảo quyền được học tập của học sinh, công khai, minh bạch và thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, bảo đảm mục tiêu phổ cập giáo dục của địa phương.

Phòng GD&ĐT các quận, huyện cần tuyên truyền, giải thích cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường, cha mẹ học sinh để hạn chế chạy trường, chạy lớp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực nhằm chạy trường, chạy lớp.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các Phòng GĐ&ĐT phải tham mưu với UBND quận, huyện phân tuyến, giao chỉ tiêu phù hợp với chỉ tiêu trường lớp, cơ sở vật chất và mật độ dân cư của địa phương; mở thêm trường lớp để giảm áp lực tuyển sinh ở những địa bàn đông dân cư.

Cần có kế hoạch tuyển sinh lớp 1 cụ thể cho các trường trong kế hoạch xây dựng trường tiên tiến, hiện đại, hội nhập của địa phương. Đồng thời, rà soát, kiểm tra và có biện pháp cụ thể với các trường hợp dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm