Trả mặt bằng cho dự án Phòng khám đa khoa Đức Anh

Đề nghị các ông bà chấm dứt việc sử dụng đất tại vị trí nêu trên, dọn dỡ hoa màu, vật kiến trúc trên đất, bàn giao mặt bằng cho dự án thực hiện theo quy định”. UBND phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM vừa có văn bản trả lời một số hộ dân liên quan dự án Phòng khám đa khoa Đức Anh tại phường này.

Theo đó, một số người dân khu phố 3 có đơn phản ảnh UBND phường Hiệp Thành hỗ trợ Công ty CP Dịch vụ y tế Đức Anh thu hồi đất để đầu tư xây dựng Phòng khám đa khoa Đức Anh. Bên cạnh đó, phường Hiệp Thành cũng nhận được đơn của Công ty Đức Anh phản ánh việc lấn chiếm đất trồng hoa màu của các hộ dân và có tờ trình đề nghị sử dụng phần đất được TP thu hồi và giao cho công ty này đầu tư xây dựng dự án Phòng khám đa khoa Đức Anh.

UBND phường Hiệp Thành cho hay qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ, xác minh thực địa và tiếp xúc các hộ dân, khu đất nói trên sau năm 1975 do HTX quản lý, giao các xã viên trồng hoa màu. Năm 2002, UBND quận 12 có công văn thỏa thuận cho Phòng khám đa khoa Đức Anh lập dự án đầu tư xây dựng bệnh viện phụ sản và điều dưỡng với quy mô 2 ha. Năm 2014, Phòng khám đa khoa Đức Anh lập hồ sơ bồi thường cho 11 hộ dân sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Qua kiểm tra danh sách và hồ sơ bồi thường, phường cho hay những người đang phản ánh khiếu nại “không có tên cũng không có đăng ký sử dụng đất (theo sổ mục kê đất đai theo tài liệu năm 2005 và kê khai sử dụng đất năm 2013)”. Trên cơ sở hồ sơ bồi thường, năm 2010 TP ban hành quyết định thu hồi gần 16.000 m2 và giao cho Công ty CP Đức Anh sử dụng hơn 14.700 m2 đầu tư xây dựng phòng khám đa khoa. “Như vậy khu đất nêu trên đã được TP có quyết định thu hồi và giao đất làm dự án, các hộ dân bị ảnh hưởng đã nhận tiền bồi thường” - UBND phường Hiệp Thành thông báo. Qua tiếp xúc và xem xét các giấy tay nhận chuyển nhượng của các hộ dân đang phản ánh, phường cho rằng “hoàn toàn nằm trong ranh giao đất của TP”.

Về việc các hộ dân phản ánh phường hỗ trợ Công ty Đức Anh thu hồi đất, phường cho biết do công ty này có đơn đề nghị được sử dụng phần đất đã được TP giao. Do đó “phường tiếp xúc các hộ dân thông tin việc chủ đầu tư yêu cầu giao đất để đầu tư xây dựng là đúng quy định” - phường Hiệp Thành trả lời.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm