Trả trợ cấp xã hội hằng tháng qua bưu điện

Cụ thể, dự kiến trong quý II-2020, tổ chức thí điểm tại ba quận/huyện là Củ Chi, Thủ Đức và Bình Chánh. Tiếp tục đến quý II-2021 mở rộng thực hiện tại một số quận/huyện; quý II-2022, triển khai thực hiện trên 24 quận/huyện.

Mức chi phí dịch vụ để thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng qua hệ thống bưu điện là 6.600 đồng/người/tháng.

Đối với các quận/huyện đã thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng qua hệ thống bưu điện, Bưu điện TP sử dụng nguồn lực có sẵn tại địa phương để thực hiện một số nội dung công việc, đồng thời hỗ trợ thù lao cho cán bộ phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội phường/xã/thị trấn là 2.000 đồng/trường hợp.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm