Chặn tảo hôn ở trẻ em gái người Mông ở Thanh Hóa

Chặn tảo hôn ở trẻ em gái người Mông ở Thanh Hóa

(PLO)- Xóa bỏ các hủ tục lạc hậu như nạn tảo hôn, tảo hôn cận huyết thống trong đồng bào dân tộc Mông ở Thanh Hóa đã được triển khai bằng đề án tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc Mông giai đoạn 2021-2025.
Trao quyền điều hành cho trẻ em gái

Trao quyền điều hành cho trẻ em gái

(PLO)- Các trẻ em gái đã được trao quyền, thay mặt lãnh đạo địa phương và một số đơn vị trả lời thắc mắc của các bạn đồng trang lứa liên quan đến chủ đề bạo lực và xâm hại trẻ em.