Trí thức Việt ở nước ngoài hiến kế phát triển kinh tế, hội nhập

Trí thức Việt ở nước ngoài hiến kế phát triển kinh tế, hội nhập ảnh 1

Phát biểu chỉ đạo diễn đàn, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, diễn đàn là tạo cơ hội cho trí thức kiều bào đóng góp ý kiến, tư vấn trên tinh thần xây dựng, đóng góp những ý kiến tích cực vào những vấn đề thiết thực đối với phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng nhấn mạnh, tổ chức diễn đàn là thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về phát huy các nguồn lực kiều bào, huy động kiến thức của chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài và kinh nghiệm quốc tế vào hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô, chiến lược phát triển kinh tế và giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng của trí thức kiều bào là được tham gia vào quá trình phát triển đất nước.

Tham gia diễn đàn có hơn 100 đại biểu trong và ngoài nước, trong đó có 30 đại biểu là chuyên gia kinh tế, tài chính, luật, hành chính công người Việt Nam ở nước ngoài, hiện đang làm việc tại các trường ĐH của Mỹ, Pháp, Úc, Nhật, Ngân hàng thế giới như: GS Nguyễn Đức Khương, GS Lê Văn Cường (Pháp), GS Trần Ngọc Anh (ĐH Havard, Mỹ)…

Các trí thức tham gia diễn đàn sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề như: tái cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng của Việt Nam; nâng cao năng lực quản trị, thể chế; cải cách hệ thống tài chính, ngân hàng, thuế; chính sách phát triển công nghiệp, nông nghiệp và doanh nghiệp.