Masan ứng dụng trí tuệ nhân tạo bán hàng

Masan ứng dụng trí tuệ nhân tạo bán hàng

(PLO)-  AI và ML giúp phân tích và lựa chọn danh mục sản phẩm ở mỗi điểm bán theo thị hiếu người tiêu dùng tại từng thời điểm cho mạng lưới 30.000 cửa hàng.