Triển lãm gần 2.000 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm trưng bày gần 2.000 tư liệu, hiện vật với ba nội dung chính: Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên sưu tập tiền Việt Nam; hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên sưu tập tem thư Việt Nam; một số hình ảnh trao tặng, lưu giữ và phát huy giá trị hiện vật tiền và tem thư có hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn bộ tư liệu, hiện vật nêu lên giá trị tinh thần, giá trị lịch sử tồn tại đan xen và song hành trong từng đồng tiền, từng con tem mang hình ảnh Bác Hồ được đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức lưu giữ trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó là những câu chuyện lịch sử ghi dấu ấn trong từng tờ tiền, từng con tem đã trở thành những tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ luôn được người dân trân trọng giữ gìn qua những giai đoạn thăng trầm của mỗi đời người.

VIẾT LONG