Trộm Iphone 6, bị bắt buộc đi chữa bệnh... tâm thần

Ngay sau đó, người dân bàn giao Cường và tang vật cho cơ quan công an.

Công an huyện Đô Lương điều tra cho thấy Cường có biểu hiện tâm thần. Sau khi xác minh, Công an huyện Đô Lương đã bàn giao Cường cho gia đình để quản lý và đưa đi chữa bệnh tâm thần. 

Bởi khoản 1, điều 13, Bộ luật Hình sự quy định: Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.