Trực tiếp: Obama gặp gỡ doanh nghiệp trẻ và cộng đồng doanh nghiệp

(PLO)- Tổng thống Obama đang gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại trụ sở Công ty Dreamplex.