Trung Quốc cần tôn trọng và hành xử theo luật pháp quốc tế

Tuyên bố nêu rõ: “Trong quá khứ, chúng ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc không mong muốn. Vì thế, hơn ai hết, nhân dân VN hiểu rất rõ cái giá của chiến tranh nên suốt thời gian qua đã hết sức kiềm chế, kiên trì tỏ rõ thiện chí đấu tranh bằng biện pháp hòa bình với TQ. Tuy nhiên, TQ không những không đáp ứng yêu cầu chính đáng của VN mà liên tiếp thực hiện những hành vi khiêu khích nghiêm trọng, đổi trắng thay đen, vu khống, đổ lỗi cho VN. Chúng ta không muốn xung đột nhưng nguyện đoàn kết triệu người như một kiên quyết bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc bằng bất cứ giá nào”.

Liên hiệp hội yêu cầu TQ chấm dứt ngay những hành vi gây hấn, cản trở lực lượng cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư thực thi chấp pháp, gây khó khăn trở ngại cho ngư dân VN khi khai thác ở ngư trường truyền thống trên vùng biển thuộc chủ quyền của mình. Liên hiệp hội cũng kêu gọi nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có TQ hãy lên tiếng yêu cầu chính quyền TQ tôn trọng và hành xử theo luật pháp quốc tế, đảm bảo xu hướng phát triển chung của thế giới.

HOÀNG LAN