'Trước Đại hội Đảng, khiếu nại tố cáo sẽ phức tạp'

Chiều 11-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp để cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

Đã giải quyết hơn 27.000 vụ việc khiếu nại, tố cáo

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2019 trong lĩnh vực của Chính phủ.

'Trước Đại hội Đảng, khiếu nại tố cáo sẽ phức tạp' ảnh 1
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. 

Theo ông Khái, năm 2019, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn diễn biến phức tạp. Một số lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng về khiếu nại, tố cáo như lĩnh vực môi trường; liên quan đến đất nông - lâm trường; liên quan đến quyền của người mua nhà ở một số dự án sai phép, nhà ở trong các khu nghỉ dưỡng…

Đáng chú ý là một số vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp có quy mô lớn nhưng việc xem xét, giải quyết quyền lợi của người bị thu hồi đất chưa thấu đáo, kịp thời nên tiếp tục diễn ra rất gay gắt.

“Điển hình là khiếu nại, tố cáo của công dân khu đô thị Thủ Thiêm, TP.HCM” - ông Khái cho hay.

Về nguyên nhân, ông Khái đề cập đến một số cơ chế, chính sách pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp, nhất là trong lĩnh vực đất đai như quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

“Thu hồi đất của dân để giao cho doanh nghiệp đầu tư, thực hiện các dự án có mục đích thương mại do có sự chênh lệch địa tô nên mặc dù vụ việc đã được giải quyết theo pháp luật nhưng công dân không nhất trí, tiếp tục khiếu nại, tố cáo kéo dài với thái độ gay gắt, bức xúc...” - ông Khái nêu.

Ngoài ra, theo báo cáo của Chính phủ, công tác quản lý nhà nước, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế.

Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, ông Khái cho biết các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 27.130 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân 205,5 tỉ đồng, 24,1 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 1.889 tập thể, cá nhân; kiến nghị xử lý vi phạm 597 người, chuyển cơ quan điều tra 20 vụ, 26 đối tượng.

Về giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài, ông Khái nói Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương lập kế hoạch kiểm tra, rà soát, tập trung giải quyết cơ bản, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài…

“Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình dành nhiều thời gian chủ trì các cuộc họp với Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, vụ việc bộ, ngành và địa phương có ý kiến khác nhau…” - báo cáo của Chính phủ nói.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng cán bộ

Sau khi điểm qua một số kết quả điển hình về giải quyết khiếu nại, tố cáo, ông Khái nói về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020.

”Trong thời gian tới, nhất là trong thời điểm diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như các kỳ họp của trung ương, Quốc hội, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tình hình khiếu nại, tố cáo sẽ còn diễn biến phức tạp, xảy ra ở những địa phương có sai phạm, sơ hở, yếu kém trong quản lý nhà nước...” - ông Khái đọc báo cáo của Chính phủ.

Do đó, Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, tố cáo, cùng với các quy định khác của pháp luật, của Đảng và Nhà nước. Chính phủ cũng sẽ chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ...

Thanh tra Chính phủ và Bộ TN&MT, các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các cấp cũng được giao những nhiệm vụ theo đúng chức năng và thẩm quyền.

“Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tiếp công dân phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” - báo cáo Chính phủ nêu.

Cuối cùng, ông Khái thay mặt Chính phủ đề nghị các cơ quan của Quốc hội giám sát và các cơ quan khác phối hợp cùng Chính phủ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho dân.