Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Không để vùng trắng về công tác tư tưởng'

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Năm 2023, một trong bốn yêu cầu trọng tâm đặt ra với ngành tuyên giáo là phải chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả, không để vùng trắng về công tác tư tưởng.

Ngày 23-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã biểu dương những kết quả mà công tác tuyên giáo đã đạt được trong năm 2022.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Không để vùng trắng về công tác tư tưởng' ảnh 1

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với các đại biểu tại hội nghị vào sáng 23-12. Ảnh: TUYENGIAO

Cụ thể, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đạt được những thành tích nổi bật, nhất là triển khai tốt 22 đề án với nhiều nội dung lớn, khó, mới. Cùng đó là thực hiện tốt vai trò tham mưu, xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã xây dựng nhiều đề án về tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống nhằm bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, do đó ông Nghĩa đề nghị toàn ngành tuyên giáo cần quyết tâm, tập trung thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị năm 2023 toàn ngành hoàn thành sáu nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện “năm kiên định, bốn yêu cầu, ba tập trung, hai kiện toàn”.

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, bám sát những định hướng lớn trong Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng...

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng.

Thứ ba, tập trung tham mưu, định hướng, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, đổi mới sáng tạo.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, tập trung sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết 35/2018 của Bộ Chính trị.

Thứ năm, tập trung triển khai xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam...

Thứ sáu, đẩy mạnh hơn nữa công tác khoa giáo, trước hết là về nhận thức, triển khai cho đúng nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Vinh dự được chọn phối hợp đăng cai nhiều sự kiện quan trọng

Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM đã đạt được những kết quả tốt. GRDP TP.HCM ước tính tăng 9,03% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra; thu ngân sách đạt 118,35% dự toán được giao; xuất khẩu đạt 49,5 tỉ USD, tăng 10,3%; 17/19 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm nay, TP.HCM rất vinh dự được các cơ quan trung ương chọn để phối hợp đăng cai tổ chức rất nhiều sự kiện quan trọng của các ban, bộ, ngành. Đó như là sự động viên, chia sẻ to lớn đối với TP sau cơn bạo bệnh.

Ông NGUYỄN VĂN HIẾU,

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Năm kiên định, bốn yêu cầu, ba tập trung, hai kiện toàn

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kiến nghị toàn ngành kiên định thực hiện “năm kiên định, bốn yêu cầu, ba tập trung, hai kiện toàn” nhằm phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả trong hoạt động tuyên giáo.

Năm nội dung này gồm kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; kiên định với những nguyên tắc cơ bản của Đảng; kiên định phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”.

Cùng với đó, công tác tuyên giáo phải đáp ứng bốn yêu cầu. Đầu tiên là phải có tính Đảng, tính chiến đấu, phải truyền cảm hứng xuống tới cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong đảng viên. Thứ hai, phải triển khai toàn diện, đồng bộ hoạt động tuyên giáo có trọng tâm, trọng điểm. Thứ ba, luôn phải đặt quyết tâm chính trị cao. Cuối cùng là chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả, không để vùng trắng về công tác tư tưởng.

Cũng theo trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành cần tập trung thực hiện ba nội dung. Cụ thể, nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu đối với công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu về thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, nâng tầm tham mưu đối với lĩnh vực khoa giáo của Đảng.

Cùng đó, toàn ngành cần kiện toàn hai vấn đề là kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo trung ương và tuyên giáo các cấp; xây dựng quy chế làm việc nội bộ, quy chế làm việc giữa ngành tuyên giáo với các bộ, ngành, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất phương châm, khẩu hiệu hành động năm 2023 của ngành tuyên giáo là “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”.•

Ngành tuyên giáo đã làm tốt vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện”

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhìn nhận năm 2022 ngành tuyên giáo đã có những kết quả đột phá, những điểm mới hơn so với năm 2021.

“Ngành tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” - ông Lại Xuân Môn đánh giá.

Tuy nhiên, toàn ngành cũng gặp một số hạn chế, khó khăn. Trong đó, công tác kiểm tra, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm nhưng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa rõ nét.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
Thủ tướng dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

Thủ tướng dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án đường cao tốc Bắc - Nam, thăm người dân khu tái định cư ở Nghệ An, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.