Trường ĐH được mở thêm ngành mà không cần xin phép

Luật này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2019.  

Nói về các điểm mới của luật, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (GDĐH), Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Phụng, cho biết Luật GDĐH vừa được Quốc hội thông qua có bốn nhóm chính sách mới. Chính sách lớn nhất là mở rộng tự chủ và nâng cao tự chủ của toàn hệ thống, cùng với đó là đổi mới quản trị ĐH, kiện toàn hội đồng trường.

Trong đó, hội đồng trường phải là cơ quan quyền lực cao nhất của trường ĐH, có toàn quyền quyết định về nhân sự chủ chốt (hiệu trưởng), chiến lược phát triển trường cũng như các chủ trương đầu tư lớn. Là cơ quan đại diện cho chủ sở hữu (các ĐH công lập), tiếp nhận quyền tự chủ từ nhà nước để triển khai tự chủ ở các cơ sở GDĐH.

Bà Phụng cho biết thêm luật bổ sung lần này khuyến khích các trường lớn có tiềm lực sát nhập thành những ĐH lớn, hoặc một số trường trong cùng một nhóm ngành, địa phương kết với nhau thành những ĐH lớn đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

Ngoài ra, luật bổ sung mới sẽ đẩy mạnh tính tự chủ đến toàn bộ hệ thống các trường ĐH thay vì chỉ gói gọn trong năm ĐH và 23 trường thí điểm như trước. Từ đây, các trường sẽ có điều kiện phát huy sự năng động sáng tạo trong tất cả các phương diện: học thuật, tài chính, nhân sự làm sao cho hiệu quả nhất để phục vụ cho chính sách chất lượng phát triển của trường.

Cụ thể, các trường được chủ động mở ngành đào tạo mới, tuyển dụng bổ nhiệm nhân sự cấp cao khi có đủ điều kiện mà không cần thông qua các thủ tục xin phép rườm rà như trước đây. Tuy nhiên, các trường vẫn phải đảm bảo những quy định về tiêu chuẩn để mở ngành như căn cứ vào nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường, nội lực của nhà trường như thế nào. Tiếp theo là căn cứ vào sự chấp nhận của xã hội cho ngành đó đối với sản phẩm của nhà trường, tức tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp của trường đó trong những năm trước ra sao thì mới có thể được mở ngành mới…

Ngoài ra, theo bà Phụng, việc mở ngành còn phải do Hội đồng trường quyết định. Mà hội đồng trường theo quy định mới, không chỉ những người trong trường mà còn cả những người ngoài trường với tỉ tệ tối thiểu 30% là các nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội, nhà khoa học, các cơ quan của tổ chức khác.