Trường Phổ thông Năng khiếu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Ngày 1-4, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 của trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2021-2022.

Cơ sở chính sẽ tuyển 245 học sinh cho 7 lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ văn. Mỗi lớp không quá 35 học sinh. Cơ sở này cũng có 145 chỉ tiêu dành cho các lớp không chuyên.

Cơ sở 2 tuyển 210 học sinh cho 6 lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ văn. Mỗi lớp không quá 35 em.

Tuổi của học sinh vào học lớp 10 Phổ thông Năng khiếu là 15 tuổi. Đối với những học sinh học vượt lớp ở cấp THCS hoặc học sinh vào cấp THCS ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp THCS. Học sinh phải xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Trường Phổ thông Năng khiếu sẽ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh chung cho cả 2 cơ sở. Thí sinh phải thi 4 môn, trong đó 3 môn không chuyên bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, cùng một môn chuyên do thí sinh lựa chọn.

Lịch thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM)

Thí sinh được đăng ký dự thi nhiều hơn một môn chuyên và đăng ký xét tuyển vào các lớp chuyên tương ứng. Nếu trúng tuyển vào nhiều  lớp chuyên, thí sinh sẽ tự chọn học một lớp chuyên theo nguyện vọng.

Thí sinh thi tuyển vào các lớp chuyên Tin, Vật lý hoặc Sinh học, ngoài việc dự thi môn chuyên tương ứng, có thể đăng ký dự thi môn Toán chuyên và sử dụng điểm Toán chuyên để được xét tuyển bổ sung vào các lớp chuyên Tin học, chuyên Vật lý và chuyên Sinh học.

Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Điểm bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên tại mỗi cơ sở là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số).

Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm