TTCP chỉ ra nhiều vi phạm trong việc định giá Agrexport Hà Nội

Ngày 10-11, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong xác định giá bán và tổ chức bán đấu giá Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội (Agrexport Hà Nội). Qua đó, cơ quan này đã chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm trong việc bán doanh nghiệp nói trên.

TTCP “điểm mặt” nhiều vi phạm trong việc bán Agrexport Hà Nội. Ảnh: Báo Thanh tra

Theo thông báo kết luận, Agrexport Hà Nội chưa hoàn tất thủ tục chuyển diện tích 24.690 m2 đất được Nhà nước giao sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Chưa hoàn tất thủ tục về đất đai đối với diện tích đất công ty mua, nhận chuyển nhượng là 348 m2.

Agrexport Hà Nội không hoàn tất thủ tục chuyển sang thuê đất và hoàn tất thủ tục về nhà, đất đã mua, nhận chuyển nhượng theo quy định, để báo cáo Bộ NN&PTNT và cơ quan quản lý nhà đất của TP Hà Nội, TP Hải Phòng, TP.HCM, tỉnh Bắc Giang; đối với diện tích đất nêu trên, chưa xác định được giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp, từ đó xác định giá khởi điểm bán doanh nghiệp không chính xác.

TTCP cũng cho rằng việc xây dựng và phê duyệt phương án sử dụng đất của Agrexport Hà Nội trong hồ sơ bán doanh nghiệp là thiếu cơ sở.

Bên cạnh đó, trong việc xác định giá trị nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, qua kiểm tra phát hiện có 12/34 hạng mục tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc tại Chi nhánh Hải Phòng, Bắc Giang, Xí nghiệp Vĩnh Hòa - Bình Dương, công ty tư vấn áp dụng suất đầu tư để xác định nguyên giá tài sản cố định chưa phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; làm giảm nguyên giá tài sản cố định là 7,5 tỉ đồng, giảm giá trị còn lại của tài sản là 2,4 tỉ đồng, dẫn đến giá trị doanh nghiệp giảm 2,4 tỉ đồng. Từ đó, xác định giá khởi điểm bán doanh nghiệp không đúng...

Công ty tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp đã tính trùng tài sản tại nhà máy Bắc Giang làm tăng không đúng giá trị tài sản doanh nghiệp. Mặt khác, áp dụng không đúng tỉ giá quy đổi khoản vốn góp liên doanh và các khoản tiền gửi là ngoại tệ làm cho vốn nhà nước tại doanh nghiệp tăng không đúng; dẫn đến kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tăng sai, khiến việc xác định giá khởi điểm bán doanh nghiệp sai.

Thông báo kết luận còn cho thấy Agrexport Hà Nội có một số khoản công nợ không có biên bản đối chiếu công nợ với số tiền là 1,7 tỉ đồng; khoản công nợ thiếu hợp đồng, không có biên bản đối chiếu công nợ... chỉ có cam kết trả nợ của cá nhân hoặc chứng từ phát sinh nợ với số tiền là 643 triệu đồng.

Agrexport Hà Nội chưa xử lý các khoản công nợ trên theo quy định, dẫn đến chưa phản ánh đúng giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 30-6-2015. Từ đó, xác định giá khởi điểm bán doanh nghiệp không đúng.

“Việc xác định giá trị công ty, xác định giá khởi điểm bán doanh nghiệp không chính xác, không đầy đủ, có một số vi phạm, khuyết điểm như trên, có nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời”, thông báo kết luận nhấn mạnh.

 

Kiến nghị xử lý tổ chức, cá nhân có vi phạm

Từ kết luận thanh tra, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế, chính sách về xác đinh lợi thế, quyền sử dụng đất. Xác định đầy đủ, chính xác giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tránh thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

Đối với việc xử lý về kinh tế và tài sản, kiến nghị Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT chỉ đạo, xử lý, giải quyết dứt điểm đối với các vấn đề liên quan đến việc dừng thực hiện bán đấu giá Công ty Agrexport Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, khẩn trương, xem xét để tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp đối với Công ty Agrexport Hà Nội theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Về xử lý trách nhiệm, Bộ NN&PTNT, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Công ty Agrexport Hà Nội và Công ty Agrexport Hà Nội phải chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các cá nhân, đơn vị đã có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Giang, Bình Dương, theo thẩm quyền, chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị có liên quan đến thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm