Từ 1-7 người thuê nhà khi đi đăng ký thường trú cần những giấy tờ gì?

Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực từ 1-7 đã mở ra cơ hội cho những người dân đang cư trú tại những căn nhà trọ, những căn nhà cho thuê có cơ hội đăng ký thường trú tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội...

Theo đó, tại khoản 3, Điều 20 Luật Cư trú 2020 quy định công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện như:  

- Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó.

- Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Để hướng dẫn thi hành quy định này, ngày 29-6 Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2021 (quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú 2020), trong đó có quy định rõ những giấy tờ mà công dân cần chuẩn bị khi đi thực hiện thủ tục đăng ký thường trú.

Cụ thể, hồ sơ đăng ký thường trú cho những người dân đang cư trú tại những căn nhà trọ, những căn nhà cho thuê gồm những giấy tờ sau:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong tờ khai ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ. Nếu trong tờ khai không ghi nội dung đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu thì phải có thêm văn bản riêng về sự đồng ý.

- Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. 

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú: Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở có thể hiện thông tin về diện tích nhà ở đang sử dụng; hoặc xác nhận của UBND cấp xã, UBND cấp huyện (nơi không có đơn vị hành chính cấp xã) về bảo đảm điều kiện diện tích bình quân không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Các loại giấy tờ trên đã được nêu cụ thể tại khoản 3 Điều 21, luật Cư trú năm 2020 và điểm k khoản 1 và khoản 2, Điều 5, Nghị định 62/2021.

Đặc biệt, trường hợp thông tin chứng minh về chỗ ở hợp pháp của công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối, chia sẻ với cơ quan đăng ký cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú tự kiểm tra, xác minh, không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy tờ chứng minh.


Công bố thông tin cuộc thi 'Tổ ấm tôi mơ'

Công bố thông tin cuộc thi 'Tổ ấm tôi mơ'

(PLO)- Ngày 30-6, báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức lễ công bố chính thức khởi động cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức.