Công an Hà Nội ra văn bản về việc thu hồi sổ hộ khẩu theo luật mới

Công an TP Hà Nội vừa ra văn bản gửi Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện Luật Cư trú năm 2020.

Theo đó, Giám đốc Công an TP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện ngay việc dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại Công an cấp xã, bắt đầu từ ngày 1-7.

Công an Hà Nội ra văn bản về việc thu hồi sổ hộ khẩu theo luật mới ảnh 1
Từ 1-7, khi làm thủ tục đăng ký thường trú tại Hà Nội, người dân sẽ nộp hồ sơ tại Công an cấp xã thay vì Công an cấp huyện như bấy lâu nay. Ảnh: TUYẾN PHAN

Đồng thời, các đơn vị chủ động tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo bộ phận tư pháp trong quá trình tiếp nhận hồ sơ liên thông trong công tác đăng ký khai sinh, khai tử, xóa đăng ký thường trú….phải thông báo cho công dân biết: Việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu.

Giám đốc Công an TP nhấn mạnh cần thực hiện nghiêm túc quy định về việc thu sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú đẫn đến thay đổi thông tin trong sổ.

Theo quy định cũ tại Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi năm 2013), người dân khi đăng ký thường trú ở các thành phố trực thuộc trung ương (Hà Nội, TP.HCM…) thì nộp hồ sơ tại Công an cấp huyện, nếu đăng ký thường trú ở các tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an cấp xã.

Còn quy định mới tại Luật Cư trú năm 2020, thủ tục đăng ký thường trú ở 63 tỉnh/thành trên cả nước là như nhau. Theo đó, người dân khi đăng ký thường trú thì nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú.

Cơ quan đăng ký cư trú là là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gồm Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Một điểm mới khác, đó là kể từ 1-7, khi công dân làm thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú… thì sẽ không được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú nữa. Thay vào đó, thông tin của công dân sẽ được cập nhật, bổ sung vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Với sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp trước ngày 1-7, những sổ này vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31-12-2022.

Tuy nhiên,  khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan công an sẽ thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.