Tủ sách ‘Triết học cho bạn trẻ’ ra mắt có gì?

Với tủ sách này, tác giả và Nhà xuất bản Trẻ mong muốn mang triết học lại gần hơn với độc giả, nhất là độc giả trẻ bằng cách diễn giải lại những quyển sách triết của những triết gia nổi tiếng trên thế giới một cách gần gũi, dễ đọc, dễ hiểu.

Tủ sách ‘Triết học cho bạn trẻ’ ra mắt có gì? ảnh 1

Ở buổi ra mắt này, tủ sách “Triết học cho bạn trẻ” đã giới thiệu các tác phẩm Chat với John Locke; Chat với Hannah Arendt của Bùi Văn Nam Sơn, cùng với tựa sách triết học kinh điển Ý niệm hiện tượng học của Edmund Husserl do ông dịch và chú giải (ảnh).

 Được biết tác giả Bùi Văn Nam Sơn là một tên tuổi trong giới nghiên cứu, giảng dạy và viết về triết học từ trước và sau 1975. Ông chủ trương đưa triết học vào đời sống một cách vui tươi, nhẹ nhàng.