Từ tháng 4, giờ làm thêm cho người lao động lên đến 300 giờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong một năm, trong một tháng của người lao động (NLĐ) trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Về số giờ làm thêm trong năm, khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 17 nêu rõ người sử dụng lao động (NSDLĐ) có nhu cầu và được sự đồng ý của NLĐ thì được sử dụng NLĐ làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong một năm.

NSDLĐ không yêu cầu NLĐ làm thêm giờ trong trường hợp:

- Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

- Người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.

- Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

- Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Tiếp đó, Điều 2 của nghị quyết này quy định về số giờ NLĐ làm thêm trong một tháng nêu  rõ: Trường hợp NSDLĐ được sử dụng NLĐ làm thêm tối đa 300 giờ trong một năm có nhu cầu và được sự đồng ý của NLĐ thì được sử dụng NLĐ làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong một tháng

Trước đó, Bộ Luật lao động 2019 quy định NSDLĐ chỉ được sử dụng NLĐ làm thêm giờ tối không quá 40 giờ trong một tháng.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 17 cũng quy định, NSDLĐ có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất lao động và các biện pháp khác nhằm giảm thiểu việc làm thêm giờ. Trường hợp phải làm thêm giờ, NSDLĐ thực hiện các chế độ phúc lợi bảo đảm cho NLĐ có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.

hành Nghị quyết 17/2022 bắt đầu có hiệu lực từ 1-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm