Hỗ trợ tối đa 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động

0:00 / 0:00
0:00

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 08/2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ.

Theo Quyết định 08, hai đối tượng sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà là NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp và NLĐ quay trở lại thị trường lao động.

Quyết định số 08/2022 có hiệu lực từ ngày 28-3-2022.

Hỗ trợ NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp

Điều 4 Quyết định 08 quy định NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ tiền thuê nhà khi có đủ 3 điều kiện:

- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01-2-2022 đến ngày 30-6-2022.

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01-4-2022.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015 thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện trên thì mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 03 tháng và được chi trả hằng tháng.

Hỗ trợ tối đa 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động  ảnh 1

Khu ở trọ của công nhân trên địa bàn quận 12, TP.HCM. Ảnh: TRẦN NGỌC

Hỗ trợ NLĐ quay trở lại thị trường lao động

Nhằm hỗ trợ nhóm NLĐ quay trở lại thị trường, NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ tiền thuê nhà khi có đủ các điều kiện sau:

- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01-4-2022 đến ngày 30-6-2022.

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01-4-2022 đến ngày ngày 30-6-2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015, NLĐ mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức hỗ trợ áp dụng cho đối tượng này là 01 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 03 tháng và được chi trả hằng tháng.

Như vậy, NLĐ khi có đủ các điều kiện nêu trên sẽ chi hỗ trợ hỗ trợ tiền thuê nhà tối đa 03 tháng với số tiền từ 1,5 đến 3 triệu đồng tùy từng trường hợp.

Danh sách khu vực NLĐ được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08 áp dụng với NLĐ có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu vực sau đây:

- Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

- Khu vực kinh tế trọng điểm bao gồm Khu kinh tế được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018 và 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm:

Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Đương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mẫu, An Giang và Kiên Giang.