Đừng trừng phạt cha mẹ của mình như thế!

Đừng trừng phạt cha mẹ của mình như thế!

(PLO)- Đừng trừng phạt cha mẹ mình bằng án phạt khiến họ day dứt cả đời như thế, vì họ cũng là con người, cũng có lúc sai. Hãy cho họ thêm một cơ hội nữa, để họ được yêu thương các con nhiều hơn họ đã từng…