Tuyên dương 147 công nhân, viên chức điển hình

Đây là những công nhân, viên chức, người lao động vượt khó vươn lên khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo trong lao động và công tác. Sự nỗ lực và phấn đấu của họ đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TP trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đồng thời, qua đó cũng góp phần xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp của mình ngày càng phát triển.

“TP đánh giá cao, trân trọng và tin tưởng những cá nhân tiêu biểu được tuyên dương trong hội nghị hôm nay. Họ là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, là nguồn cổ vũ lớn lao để đội ngũ công nhân, viên chức và lao động TP không ngừng học tập phấn đấu…” - bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, ghi nhận trong lễ tuyên dương.

         PHONG ĐIỀN