Tuyển sinh Trường thực nghiệm Hà Nội lại “nóng”

Theo lãnh đạo nhà trường, để tránh tình trạng chờ đợi cả đêm, chen lấn hỗn loạn như các năm trước, năm nay trường không giới hạn số lượng đơn phát ra. Tuy nhiên, chỉ tiêu lớp 1 của trường này năm học 2014-2015 chỉ tuyển 160 học sinh, trong khi dự kiến số đơn phát ra lên tới cả ngàn bản.

Để lựa chọn học sinh, Trường tiểu học Thực nghiệm sẽ tiến hành đo nghiệm thể chất và tâm lý học sinh vào các ngày 14 và 15-6 đối với những trường hợp đã mua đơn và đăng ký với bộ phận tuyển sinh của trường trong các ngày từ 2 đến 7-6. Với số lượng đăng ký quá lớn so với nhu cầu tiếp nhận, trường sẽ chịu áp lực lớn trong việc đo nghiệm và lựa chọn.

Theo V.HÀ (TTO)