UBND cấp xã có quyền chứng di chúc?

Vừa qua, cháu tôi có đưa cho tôi xem bản di chúc của ba tôi lập tại UBND xã. Tôi được biết là muốn lập di chúc phải đến cơ quan công chứng chứ UBND xã không có quyền chứng nhận di chúc đúng không?

Trần Văn Q. (xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP.HCM)

Luật sư CHÂU XI, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Không. Theo Điều 657 Bộ luật Dân sự năm 2005, người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc. Như vậy, ba của ông có quyền lựa chọn công chứng di chúc tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực bản di chúc của mình tại UBND cấp xã.

Tại Điều 658 Bộ luật trên quy định việc lập di chúc tại cơ quan công chứng hoặc UBND xã, phường, thị trấn phải tuân theo thủ tục sau đây:

1. Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn ký vào bản di chúc;

 2. Trong trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn. Công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều