Ủy ban Kiểm tra Trung ương bầu bảy Phó Chủ nhiệm

Theo thông cáo báo chí Kỳ họp thứ nhất, ngoài bầu Phó Chủ nhiệm cho nhiệm kỳ khóa XIII (2021-2026), cuộc họp ngày 2-2 còn phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) của Trung ương Đảng.

Với tính chất của những kỳ họp đầu sau Đại hội Đảng toàn quốc, tập thể UBKT Trung ương còn triển khai việc xây dựng Quy chế làm việc trong nhiệm kỳ của mình; xây dựng tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của BCH Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để trình Bộ Chính trị, BCH Trung ương xem xét, quyết định và triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Các nội dung về quy chế, quy định đã được UBKT Trung ương khóa XII chuẩn bị trước một bước, để UBKT khóa XIII có thể đi vào bàn thảo ngay trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới.

Thông cáo báo chí chưa cho biết số lượng cũng như nhân sự cụ thể các Phó Chủ nhiệm vừa được bầu. “Chưa công bố được vì còn phải đợi Bộ Chính trị bỏ phiếu, ra Nghị quyết chuẩn y kết quả bầu cử” – một Ủy viên UBKT Trung ương giải thích.

Các nguồn tin độc lập cho hay bảy Phó Chủ nhiệm khóa XIII được bầu trong Kỳ họp thứ nhất này, trong đó có bốn người là các Phó Chủ nhiệm khóa XII tái cử; hai người là Ủy viên Trung ương vừa được Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương khóa XIII bầu tham gia UBKT Trung ương; người còn lại là Ủy viên UBKT Trung ương khóa XII đã được quy hoạch làm Phó Chủ nhiệm.

Như vậy, dựa vào danh sách 19 ủy viên UBKT Trung ương được Đại hội XIII công bố, chúng ta có thể hình dung cơ cấu nhân sự của UBKT Trung ương khóa XIII theo thứ tự dưới đây:

1. Chủ nhiệm Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương khóa XII).

2. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên BCH Trung ương khóa XIII (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long).

3. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương khóa XIII (Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương khóa XII).

4. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên BCH Trung ương khóa XIII (Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương khóa XII).

5. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên BCH Trung ương khóa XIII (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh).

6. Ông Hoàng Văn Trà (Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương khóa XII).

7. Ông Nghiêm Phú Cường (Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương khóa XII).

8. Ông Nguyễn Minh Quang (Ủy viên UBKT Trung ương khóa XII).

9. Ông Hồ Minh Chiến (Ủy viên UBKT Trung ương khóa XII).

10. Ông Đoàn Anh Dũng (Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm UBKT Trung ương khóa XII).

11. Bà Trần Thị Hiền (Ủy viên UBKT Trung ương khóa XII).

12. Ông Nguyễn Quốc Hiệp (Ủy viên UBKT Trung ương khóa XII).

13. Ông Nguyễn Văn Hội (Ủy viên UBKT Trung ương khóa XII).

14. Ông Vũ Khắc Hùng (Ủy viên UBKT Trung ương khóa XII).

15. Ông Hoàng Trọng Hưng (Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương).

16. Ông Tô Duy Nghĩa (Ủy viên UBKT Trung ương Đảng khóa XII).

17. Ông Võ Thái Nguyên (Ủy viên UBKT Trung ương Đảng khóa XII).

18. Ông Nguyễn Văn Nhân (Ủy viên UBKT Trung ương Đảng khóa XII).

19. Ông Cao Văn Thống (Ủy viên UBKT Trung ương Đảng khóa XII). 

Có thể thấy UBKT Trung ương khóa XIII vẫn giữ được truyền thống về tính kế thừa rất cao, với 16/19 là người từ khóa XII. Đây là đặc thù của cơ quan kiểm tra Đảng, vốn đòi hỏi cao về chuyên môn, nghiệp vụ.

Tuy nhiên, về số lượng, UBKT Trung ương sau Đại hội XIII ít hơn cùng kỳ khóa trước hai người. “21 là số lượng tối đa, còn việc bầu chưa đủ cũng là bình thường. Trong quá trình hoạt động, nếu cần thiết sẽ đề nghị Trung ương bầu bổ sung” – nguồn tin nói.

Ngoài người đứng đầu là Ủy viên Bộ Chính trị, UBKT Trung ương khóa XIII có năm Ủy viên Trung ương, nằm trong cơ cấu chung nhân sự kiểm tra đảng các kỳ Đại hội toàn quốc: Không quá 1/3 tổng số Ủy viên UBKT Trung ương là Ủy viên Trung ương Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM tổng kiểm tra an toàn PCCC&CNCH ở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini

TP.HCM tổng kiểm tra PCCC chung cư mini, nhà trọ

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu rà soát, kiểm tra việc đảm bảo an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ trên địa bàn.