Từ khóa:

#Văn Bản Khẩn
Tìm thấy 43 kết quả
TP.HCM có công văn khẩn về xử lý vi phạm tiếng ồn

TP.HCM có công văn khẩn về xử lý vi phạm tiếng ồn

(PLO)- UBND TP.HCM đặt vấn đề tại sao theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, đã quy định giới hạn tiếng ồn tối đa là 70 dBA nhưng các thiết bị âm thanh công suất lớn vẫn được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng.