Văn bản mới đến ngày 22-6 (phần 2)

Thông tư 06/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao .

Thông tư 11/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước .

Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm .

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính .

Thông tư 17/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định tiêu chuẩn các chức danh làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ.

Thông tư 22/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở khách và xe ô tô.

Văn bản mới đến ngày 22-6 (phần 2) ảnh 1
Bộ TNMT có văn bản hướng dẫn về GCNQSDĐ 

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.

Thông tư 31/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất .

Thông tư 32/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ .

Thông tư 33/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện.

Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước.

Thông báo 231/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) .

Thông báo 235/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh .

Thông báo 455/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh phân công công tác của Lãnh đạo Bộ.

Quyết định 689/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công nhận kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề đối với 35 cơ sở dạy nghề đã kiểm định năm 2013 .

Công văn 893/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định 909/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa lũ hàng năm .

Công văn 1480/KBNN-KTNN của Kho bạc Nhà nước về việc tạm ứng chi cho công tác rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi Người có công.

Còn tiếp…

'Tổ ấm tôi mơ: Nơi giới trẻ xây dựng tổ ấm thật sự'

'Tổ ấm tôi mơ: Nơi giới trẻ xây dựng tổ ấm thật sự'

(PLO)- Một trong 5 vị giám khảo đóng vai trò cầm cân nảy mực cho cuộc thi viết 'Tổ ấm tôi mơ' đó là TS Khoa học, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, thành viên Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư TP.HCM. Trong chuyên mục Nhận định hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn và cũng là giải đáp của ông đối với những thắc mắc mà bạn trẻ gửi đến BTC cuộc thi.