Văn bản mới đến ngày 22-6 (phần 3)

Quyết định 1805/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đính chính Thông tư 03/2014/TT-BVHTTDL ngày 26/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Công văn 1818/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc về kê khai thuế giá trị gia tăng.

Công văn 1334/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư.

Văn bản mới đến ngày 22-6 (phần 3) ảnh 1
 

Công văn 1336/TXNK-QLN của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc gửi xử lý dữ liệu vào ngày nghỉ.

Công văn 1966/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Niu Di-lân.

Công văn 2083/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về việc tăng cường điều tra, khảo sát tuyển dụng bà mẹ, bà dì và đón thêm trẻ vào các Làng trẻ em SOS.

Công văn 2197/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2014.

Thông báo 234/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 của Ủy ban Quốc gia.

Công văn 2825/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Quyết định 3141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh khoản 1 Điều 2 Quyết định 831/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Công văn 4424/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc vận dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP.

Công văn 4494/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về Nghị định quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và các hình thức xử lý các hành vi này.

Công văn 4531/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các quy định mới về điều ước quốc tế trong Hiến pháp năm 2013.

Công văn 4539/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính Phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 419/QĐ-TTg.

Công văn 4564/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư .

Công văn 6900/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng .

Công văn 6930/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 201/2012/TT-BTC .

Công văn 6946/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên tờ khai VNACCS.

Công văn 6966/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng cao su.

Công văn 7253/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Điều 9, Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31/01/2013 của Ngân hàng Nhà nước.

Công văn 7855/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc đưa thông tin đấu giá, đấu thầu tài sản Nhà nước lên Trang thông tin về tài sản Nhà nước.

Công văn 7879/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu xăng dầu trong phương tiện tự hành.


Mọi thắc mắc, liên hệ văn bản vui lòng gửi thư về danglien@phapluattp.vn, điện thoại 08 39910101, 0908.324.924 (gặp Mrs Liên)