Từ khóa:

#tổng cục hải quan
Tìm thấy 242 kết quả
Xây dựng hệ thống cửa khẩu thông minh

Xây dựng hệ thống cửa khẩu thông minh

(PLO)- Đề xuất đẩy nhanh tiến độ triển khai phát triển các trung tâm logistics của TP.HCM và giao các doanh nghiệp có kinh nghiệm để triển khai các trung tâm này.