Văn bản mới nhận đến ngày 15-2 (phần 1)

TT 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-1: Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

TT 02/2014/TT-BGDĐT ngày 8-2: Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

CT 03/2014/CT-UBND TP ngày 8-2: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

TT 03/2014/TT-BCT ngày 25-1: Quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép.

TT 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12-2: Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

TTLT 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23-1: Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ.

TT 05/2014/TT-BTP ngày 7-2: hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

TT 05/2014/TT-BCT ngày 27-1: Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển khẩu hàng hóa.

TT 13/2014/TT-BTC ngày 24-1: Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

QĐ 26/QĐ-BVHTTDL ngày 6-1: Phê duyệt Đề án cấp Thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

QĐ 113/QĐ-TCHQ ngày 22-1: Ban hành Hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong Ngành hải quan và ban hành hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định, thông báo trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành Hải quan.

TB 175/TB-KBNN ngày 10-2: Về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2014.

QĐ 198/QĐ-BTC ngày 24-1: Công bố bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014.

QĐ 244/QĐ-TTg ngày 12-2: Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020.

CV 284/TCT-CS ngày 22-1: Về việc thuế giá trị gia tăng.

CV 907/TCHQ-TXNK ngày 23-1: Về việc vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

CV 908/TCHQ-QLRR ngày 23-1: Về việc triển khai Thông tư và Quyết định của Bộ Tài chính về áp dụng quản lý rủi ro.

CV 912/TCHQ-GSQL ngày 23-1: Thực hiện Thông tư 01/2014/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia.

CV 983/TCHQ-TXNK ngày 24-1: Về việc hoàn thuế nhập khẩu.

CV 984/TCHQ-TXNK ngày 24-1: Về việc cưỡng chế thuế.

CV 1054/TCHQ-TXNK ngày 27-1: Thực hiện quy định tại Điều 7, Điều 17 Thông tư 128/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

CV 1066/TCHQ-TXNK ngày 27-1: Về chứng từ thanh toán đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

CV 1181/TCHQ-TXNK ngày 7-2: Vướng mắc trường hợp thanh lý máy móc thiết bị tạo tài sản cố định.

CV 1193/TCHQ-GSQL ngày 8-2: Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ô tô.

CV 1207/BTC-CST ngày 23-1: Thực hiện cơ chế, chính sách áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu.

TB 1226/TB-TCHQ ngày 10-2: Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

CV 1230/BTC-TCHQ ngày 23-1: Về việc thực hiện Quyết định 9990/QĐ-BCT về áp dụng thuế chống bán phá giá.

CV 1669/BTC-HCSN ngày 7-2: Tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

CV 1679/BTC-TCHQ ngày 7-2: Áp dụng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài.

CV 1704/BTC-TCHQ ngày 8-2: Về chứng từ thanh toán.

CV 1781/BTC-TCT ngày 11-2: Khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức.

Còn tiếp...

Đừng bỏ lỡ