Văn bản mới nhận đến ngày 16-8

Thông tư 07/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Thông tư 08/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định.

Thông tư 16/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép.

Thông tư 17/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý.

Thông tư 18/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin di động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020.

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Thông tư 25/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại.

Thông tư 27/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông.

Thông tư 28/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Quyết định 43/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nghị quyết 56/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 07 năm 2014.

Nghị định 75/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

Thông tư 91/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ chi tiêu cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132).

Thông báo 307/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Quyết định 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020.

Quyết định 1290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp điện tử thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Quyết định 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Quyết định 1292/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quyết định 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi".

Thông báo 1924/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08 năm 2014.

Công văn 2740/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiền lương đối với viên chức quản lý.

Công văn 2765/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiền lương của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Suất ăn hàng không Việt Nam.

Công văn 2771/LĐTBXH-BVCSTE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2014.

Công văn 2774/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiền lương đối với công ty thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2014.

Công văn 2779/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về thông báo việc áp dụng điều kiện đã được điều chỉnh đối với lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam tại Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 08/07/2014 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 06 năm 2014.

Công văn 2785/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc cho người lao động.

Công văn 2825/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động.

Công văn 2843/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Công văn 4962/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư.

Văn bản mới nhận đến ngày 16-8 ảnh 1

Hướng dẫn 5661/HD-SXD-QLCLXD của Sở Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng không phải là nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố HCM.

Công văn 5866/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Quyết định 6940/QĐ-BCT của Bộ Công thương về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của viên chức quản lý tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Công văn 10176/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đối chiếu số liệu báo cáo quyết toán giữa các Bộ chủ quản, Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố.

Công văn 10192/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn ngân sách Nhà nước.

ĐL

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.