Văn bản mới đến ngày 18-8 (phần 1)

Thông báo 325/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 .

Quyết định 1012/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ người lao động phải về nước trước hạn do tình hình bất ổn tại Libya.

Quyết định 1338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 .

Quyết định 1342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp máy nông nghiệp thực hiện Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 .

Công văn 1447/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Công văn 1920/BTĐKTTW-VIII về phòng trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội NDVN…

Công văn 2662/BVHTTDL-MTNATL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam .

Công văn 2787/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền hỗ trợ vào các khoản thuế phải nộp.

Công văn 2789/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế giá trị gia tăng.

Công văn 2795/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Công văn 2806/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

Công văn 2881/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt .

Công văn 2864/TCT-CS của Tổng cục Thuế về vướng mắc về quản lý thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp và xử lý vi phạm hành chính về thuế.

Công văn 2895/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thu nợ tiền sử dụng đất.

Công văn 2941/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng.

Công văn 2969/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola .

Quyết định 3050/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê quyệt quỹ tiền lương, thù lao tiền thưởng thực hiện năm 2013 của viên chức...

Công văn 3100/TCT-CNTT của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh khai thuế qua mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn 3212/TCT-TCCB của Tổng cục Thuế về việc thu nhận hồ sơ thí sinh có giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Công văn 3525/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân 69 năm ngày truyền thống ngành.

Công văn 6186/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ sau đầu tư.

Quyết định 6982/QĐ-BCT của Bộ Công thương về việc phê duyệt dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020.

Công văn 10004/TCHQ-QLRR của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc tại Công văn 1540/HQĐNa-QLRR ngày 15/07/2014 của Cục hải quan Đồng Nai.

Công văn 10009/TCHQ-QLRR của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc tra cứu thông tin xác định ân hạn thuế của doanh nghiệp.

Công văn 10017/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nộp bổ sung C/O mẫu E.

Công văn 10081/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn tiền chậm nộp.

Công văn 10160/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về tuyến đường vận chuyển hàng quá cảnh lưu kho, lưu bãi.

Công văn 10161/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về giấy chứng nhận hợp quy.

Công văn 11065/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc xác định chênh lệch trả thưởng đối với Công ty xổ số kiến thiết .

Văn bản mới đến ngày 18-8 (phần 1) ảnh 1

Công văn 11132/BTC-CST của Bộ Tài chính về phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thủy sản.

Công văn 11203/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính xử lý thuế đối với mặt hàng phân bón NPK.

Công văn 11231/BTC-TCCB của Bộ Tài chính về việc thu hồ sơ thí sinh có giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Còn tiếp...

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.