Văn bản mới nhận đến ngày 3-8 (phần 2)

Công văn 972/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, kho hàng miễn thuế.

Công văn 2597/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Công văn 2599/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với công chức, viên chức.

Công văn 2607/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với xây dựng nhà chung cư.

Công văn 2624/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA.

Công văn 2632/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn.

Công văn 2633/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

Công văn 2639/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân cho thuê tài sản.

Công văn 2647/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khôi phục mã số thuế.

Công văn 2698/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai, quyết toán thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Công văn 2734/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách tiền sử dụng đất.

Công văn 2745/TCT-PC của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Công văn 2746/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

Công văn 2751/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế đối với dự án đầu tư.

Công văn 2752/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

Công văn 2753/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng.

Công văn 2754/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giải đáp vướng mắc về chính sách tiền sử dụng đất.

Công văn 2767/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn và phương pháp tính thuế.

Công văn 2775/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn.

Công văn 2785/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn 2787/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền hỗ trợ vào các khoản thuế phải nộp.

Công văn 2788/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc thực hiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Công văn 2789/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế giá trị gia tăng.

Công văn 2790/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng.

Công văn 2806/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

Công văn 8738/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc khi thực hiện Thông tư 29/2014/TT-BTC.

Công văn 8767/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa.

Công văn 8871/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn kiểm tra trị giá hàng luồng xanh.

Công văn 8887/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu.

Công văn 8953/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại bộ nhông, sên, đĩa xe gắn máy.

Công văn 9089/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện quy định khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP.

Công văn 9170/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu.

Công văn 9171/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Công văn 12485/BTC-TCT.

Công văn 9176/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn nộp thuế.

Công văn 9220/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với tờ khai hủy trên hệ thống kế toán thuế tập trung.

Công văn 9221/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu mặt hàng khoáng sản.

Công văn 9223/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu hàng trục vớt sau giám định.

Công văn 9224/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm để bảo hành cho khách hàng nước ngoài.

Công văn 9233/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thanh khoản hợp đồng gia công cá hồi.

Công văn 9504/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế.

Công văn 9594/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc cấp hạn ngạch nhập khẩu nguyên liệu muối công nghiệp.

Công văn 10024/BTC-TCT của Bộ Tài chính về một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền.

Mọi thắc mắc, liên hệ văn bản vui lòng gửi thư về danglien@phapluattp.vn, điện thoại 08 39910101, 0908.324.924 (gặp Mrs Liên)

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.