Từ khóa:

#thuế thu nhập cá nhân
Tìm thấy 117 kết quả
Cần sớm sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân

Cần sớm sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân

(PLO)- Các ý kiến cho rằng nhiều quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân quá lạc hậu so với hiện nay vì lạm phát hằng năm đã “bào mòn” tiền lương của người dân.