Văn bản mới nhận đến ngày 21-3 (phần 2)

CV  319/TTg-KTN ngày 11-3: Kết quả thực hiện công tác quản lý và hỗ trợ thay thế các phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông.

CV 339/TTg-KTN ngày 18-3: Thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/06/2012 của Chính phủ.

CV 677/TCT-CS ngày 6-3: Về chính sách thuế.

CV 678/TCT-CS ngày 6-3: Về việc chính sách giảm tiền thuê đất.

CV 699/TCT-CS ngày 10-3: Về chính sách thuế giá trị gia tăng.

CV 706/TCT-CS ngày 10-3: Về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

CV 713/TCT-CS ngày 10-3: Hướng dẫn thực hiện chính sách lệ phí trước bạ.

CV 730/LĐTBXH-ATLĐ ngày 13-3: Hướng dẫn triển khai Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2014.

CV  756/TCT-CS ngày 11-3: Về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

CV 759/TCT-CS ngày 12-3: Sử dụng hóa đơn trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với cơ quan bảo hiểm xã hội.

CV  786/BHXH-CSXH ngày 12-3: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH.

CV 803/TCT-CS ngày 13-3: Về điều kiện thanh toán qua ngân hàng.

CV  805/LĐTBXH-LĐTL ngày 19-3: Quỹ tiền lương thực hiện năm 2013.

CV  811/TCT-TNCN ngày 13-3: Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhà ở, đất ở duy nhất.

CV 1753/VPCP-TCCV ngày 17-3: Về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ.

CV 2441/TCHQ-GSQL ngày 11-3: Gia hạn thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập.

CV 2481/TCHQ-GSQL ngày 12-3: Về thủ tục tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng sau khi sửa chữa bảo, hành ở nước ngoài.

CV 2482/TCHQ-GSQL ngày 12-3: Thực hiện Công văn 875/BTC-TCT ngày 17/01/2014.

CV  2717/TCHQ-TXNK ngày 18-3: Về việc bù trừ tiền thuế.

Mọi thắc mắc, liên hệ văn bản vui lòng gửi thư về danglien@phapluattp.vn, điện thoại 08 39910101, 0908.324.924 (gặp cô Liên)

Đừng bỏ lỡ