Từ khóa:

#thuế GTGT
Tìm thấy 23 kết quả
Quy định mới về thuế GTGT và thuế TNDN

Quy định mới về thuế GTGT và thuế TNDN

(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2016 và Nghị định 12/2015 về thuế TNDN và thuế GTGT, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2018.
Những chính sách mới về Thuế có hiệu lực thi hành trong tháng 10-2014

Những chính sách mới về Thuế có hiệu lực thi hành trong tháng 10-2014

(PLO) Giảm thuế thu nhập cá nhân, ưu đãi thuế đối với hoạt động kinh doanh trong khu kinh tế; tạo điều kiện khi nộp thuế đối với hàng xuất khẩu; thay đổi cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp; áp dụng biện pháp chống bán phá giá… là những quy định mới sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 10-2014.
Văn bản mới đến ngày 25-8 (phần 2)

Văn bản mới đến ngày 25-8 (phần 2)

(PLO) Bao gồm các quy định hướng dẫn về chính sách thuế, thủ tục xác nhận số thuế đã nộp; thuế thu nhập doanh nghiệp; hoàn thuế; giải đáp vướng mắc về thuế...
Văn bản mới nhận đến ngày 21-3 (phần 2)

Văn bản mới nhận đến ngày 21-3 (phần 2)

(PLO) Bao gồm các nội dung về chính sách thuế; kê khái thuế GTGT; chính sách giảm tiền thuê đất; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; chính sách lệ phí trước bạ; thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH...
Văn bản mới nhận đến ngày 7-3 (phần 2)

Văn bản mới nhận đến ngày 7-3 (phần 2)

(PLO) Bao gồm các nội dung về chính sách thuế thu nhập cá nhân; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế GTGT; giải quyết tranh chấp lao động, đình công; ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thanh toán qua ngân hàng của hàng xuất khẩu; gia hạn nộp thuế...