Văn bản mới nhận từ ngày 2-4 đến 7-4-2012 (phần 4)

- QĐ 05/2012/QĐ-UBND QPN ngày 19-3: Quy định trình tự, thủ tục theo cơ chế “một cửa liên thông” và trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực nhà đất trên địa bàn Quận 9.

- CT 11/CT-UBND TPHCM ngày 23-3: Về tổ chức Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn thành phố.

- QĐ 12/2012/QĐ-UBND TPHCM ngày 20-3: Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- CT 41/CT-UBND TP Hà Nội ngày 27-3: Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012.

- QĐ 1335/QĐ-UBND TPHCM ngày 15-3: Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020.

- QĐ 1165/QĐ-UBND TPHCM ngày 6-3 : Về nâng mức phụ cấp đối với khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân.

Văn bản mới nhận từ ngày 2-4 đến 7-4-2012 (phần 4) ảnh 1
Ảnh minh họa: canthotv.vn

- QĐ 1166/QĐ-UBND TPHCM ngày 6-3 :

Về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách và phụ cấp đối với ấp, tổ nhân dân thuộc các xã xây dựng nông thôn mới.

-CV 2268/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 4-4: Về việc tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2011.

- CV 1093/TCT-CS ngày 27-3: Về khấu hao TSCĐ trong giai đoạn chuyển đổi công năng của KCN Biên Hòa 1.

- CV 1129/TCT-HTQT ngày 30-3: Về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Hồng Kông.

- CV 1593/TCHQ-GSQL ngày 30-3: Thực hiện thông tư 15/2012/TT-BTC.

- CV 1597/TCHQ-GSQL ngày 3-4: Hướng dẫn thủ tục hải quan.

- CV 1605/TCHQ-TXNK ngày 3-4: Hồ sơ xét miễn thuế hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương.

- QĐ 1652/QĐ-BCT ngày 4-4: Về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025.

- CV 3263/BTC-TCT ngày 12-3:  Hóa đơn điện tử.

- CV 3266/BTC-TCT ngày 12-3: Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

- CV 3927/BTC-CST ngày 23-3: Về việc chính sách thuế GTGT, điều chỉnh hóa đơn.

- CV 3929/BTC-CST ngày 23-3: Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở nước ngoài.

(Còn tiếp)