Vì sao Đồng Nai chậm xây Khu tái định cư sân bay Long Thành?

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai xây dựng hai khu tái định cư (TĐC) thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, TĐC Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành). 

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và TĐC sân bay Long Thành vào tháng 11-2018, ngay lập tức tỉnh Đồng Nai xác định tiến độ công việc và phân công cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Hàng tuần, các phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực đều nghe báo cáo cụ thể công việc để chỉ đạo xử lý các vướng mắc, cũng như đôn đốc tiến độ phần việc của mình phụ trách và hàng tháng Ban chỉ đạo của tỉnh họp nắm tổng thể công việc, xử lý những khó khăn phát sinh.

Vì sao Đồng Nai chậm xây Khu tái định cư sân bay Long Thành? ảnh 1
Khu dự án thực hiện tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh một số vấn đề khó khăn như: Điều chỉnh tuyến thoát nước thải ngoài ranh Khu TĐC Lộc An - Bình Sơn; báo cáo đánh giá tác động môi trường; Báo cáo nghiên cứu khả thi, phát sinh khối lượng gói thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dẫn đến kéo dài thời gian triển khai lập hồ sơ dự án.

Không chỉ vậy, vấn đề thay đổi Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ cũng tác động đến việc triển khai của dự án. Năm 2019, căn cứ Nghị định số 32/2015 của Chính phủ (Nghị định 32) về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành nhiều văn bản pháp lý nhằm triển khai hai khu TĐC nêu trên.

Tuy nhiên, tháng 8-2019, Chính phủ ban hành Nghị định 68 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định 32) và đến tháng 12-2019, Bộ Xây dựng ban hành 10 thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 68. Nghị định 32 có một số định mức, chi phí cao hơn quy định tại Nghị định 68. Trong khi đó, để ban hành định mức và đơn giá theo quy định của Nghị định 68 phải mất thời gian 3-5 tháng. Từ đó, kéo dài thời gian lập dự toán các dự án thành phần có cấu phần xây dựng.

Tỉnh Đồng Nai cũng khẳng định tỉnh đang tích cực và chủ động trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt triển khai bốn dự án thành phần có cấu phần xây dựng thuộc hai khu TĐC: Lộc An - Bình Sơn và Phân khu 3, Khu TĐC Bình Sơn. Tuy nhiên, một số nguyên nhân khách quan nêu trên dẫn đến kéo dài thời gian lập hồ sơ dự án.

Để đảm bảo tiến độ, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai hai khu TĐC phục vụ di dời dân dự án sân bay Long Thành và kiên quyết xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân để ảnh hưởng tiến độ chung dự án sân bay Long Thành. Đồng thời cam kết khởi công dự án Khu TĐC Lộc An - Bình Sơn trong tháng 4-2020, hoàn thành hạ tầng trong năm 2020 để di dời các hộ dân thuộc giai đoạn 1 dự án với 1.810 ha, bàn giao mặt bằng để khởi công xây dựng (giai đoạn 1) sân bay Long Thành vào đầu năm 2021.