Các đối tượng không áp dụng, thi hành án tử hình

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Điều 40 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018) quy định không áp dụng, không thi hành án tử hình với các đối tượng sau:


Đang hiển thị 2201645673509662010.