Kawasaki T-4, nhiệm vụ quan trọng trên bán đảo Triều Tiên

Đồ họa: Theo Việt Hùng (Tri thức trẻ)