Những ngày Tết cổ truyền ở Việt Nam

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Việt Nam có nhiều ngày Tết cổ truyền. Trong đó, Tết nguyên đán là Tết lớn nhất nên còn gọi là Tết cả.