Quá trình chạy thận diễn ra như thế nào?

Đồ họa: Theo Việt Chung (VnExpress)
"Chạy thận" là quá trình lọc bỏ chất thải khỏi máu bệnh nhân thông qua thiết bị thẩm tách, sau đó bơm máu sạch trở lại cơ thể, áp dụng với các bệnh nhân có bệnh về thận.